Өтгөрүүлэгч

  • Өтгөрүүлэгч

    Өтгөрүүлэгч

    Усан дахь VOC агуулаагүй нийлэг сополимеруудад зориулсан үр ашигтай өтгөрүүлэгч, голчлон өндөр зүсэлтийн хурдаар зуурамтгай чанарыг нэмэгдүүлэх, улмаар Ньютон шиг реологийн шинж чанартай бүтээгдэхүүнийг бий болгодог.