Хитозан

  • Хитозан

    Хитозан

    Үйлдвэрийн хитозаныг ерөнхийдөө далайн сам хорхой, хавчны хясаанаас гаргаж авдаг. Усанд уусдаггүй, шингэрүүлсэн хүчилд уусдаг.

    Аж үйлдвэрийн зэрэглэлийн хитозаныг: өндөр чанартай үйлдвэрийн зэрэг, ерөнхий үйлдвэрлэлийн зэрэг гэж хувааж болно.Аж үйлдвэрийн зэрэглэлийн янз бүрийн төрлийн бүтээгдэхүүн нь чанар, үнийн хувьд ихээхэн ялгаатай байх болно.

    Манай компани янз бүрийн хэрэглээний дагуу ангилсан үзүүлэлтүүдийг үйлдвэрлэх боломжтой.Хэрэглэгчид бүтээгдэхүүнээ өөрсдөө сонгох эсвэл манай компанийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож, бүтээгдэхүүн нь хүлээгдэж буй хэрэглээний үр дүнд хүрэхийг баталгаажуулах боломжтой.