Туршилт

Ханын цаасны хаягдал усыг цэвэрлэх туршилт

Пропилен гликол болон гадаргуугийн идэвхт бодисын хаягдал усыг цэвэршүүлэх туршилт

Будаа исгэх боловсруулалтаас гарсан улаан мөөгөнцрийн хаягдал усыг турших

Тавилгын үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх туршилт

Өндөр агууламжтай бүрхүүлийн хаягдал усыг цэвэршүүлэх туршилт

Бор элсэн чихрийн усны боловсруулалтыг өнгөгүй болгох туршилт

Савны бүрээсний хаягдал усыг цэвэрлэх туршилт

Тавилгын үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Үндсэн тендерийн шар бохир ус цэвэршүүлэх туршилт

Ариун цэврийн өрөөний бохир усны цэвэрлэгээний өнгөгүйжүүлэх туршилт

Бохир усыг фосфатжуулах туршилт

Жинсэн хувцас угаах хаягдал усыг цэвэрлэх туршилт

Пестицидийн хаягдал усыг цэвэрлэх туршилт

Арьс ширний үйлдвэрээс гарсан бохир усыг пигментээр цацах туршилт

Усан дээр суурилсан бэхний хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Усан дээр суурилсан бэхний хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Усан дээр суурилсан бэхний хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Нүүрс угаах ус цэвэршүүлэх туршилт

Нүүрсний бэлдмэлийн хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Дал модны тосны хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Катион ягаан X-TG будагны хаягдал усыг цэвэршүүлэх туршилт

Дисперс будагны хаягдал усыг цэвэршүүлэх туршилт

Флюресценцийн хаягдал усыг өнгөгүйжүүлэх туршилт

Флюресцент усны цэвэрлэгээний өнгөгүйжүүлэх туршилт

Будгийн хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Картон үйлдвэрийн хаягдал ус цэвэрлэх туршилт

Гутлын үйлдвэрийн бохир ус цэвэрлэх туршилт

Пестицидийн хаягдал усыг цэвэрлэх туршилт