DADMAC

  • DADMAC

    DADMAC

    DADMAC нь өндөр цэвэршилттэй, нэгтгэгдсэн, дөрөвдөгчийн аммонийн давс ба өндөр цэнэгийн нягтралтай катион мономер юм. Түүний гадаад төрх нь цочроох үнэргүй өнгөгүй тунгалаг шингэн юм. DADMAC нь усанд маш амархан уусдаг. Түүний молекулын томъёо нь C8H16NC1 ба молекул жин нь 161.5 байна. Молекулын бүтцэд алкенилийн давхар холбоо байдаг бөгөөд янз бүрийн полимержих урвалаар шугаман гомо полимер болон бүх төрлийн сополимер үүсгэдэг.