Компани

Ханын цаасны хаягдал усыг цэвэрлэх туршилт

Пропилен гликол болон гадаргуугийн идэвхт бодисын хаягдал усыг цэвэршүүлэх туршилт

Будаа исгэх боловсруулалтаас гарсан улаан мөөгөнцрийн хаягдал усыг турших